BEDRIJFSINFORMATIE

Liftboxx is een flexibele en marktgerichte organisatie, gespecialiseerd in maatwerk- en serie-oplossingen voor de transportsector. Met haar innovatieve mobiliteitsoplossingen profileert Liftboxx zich als een gamechanger, gericht op continue product- en procesverbetering.

De bijna 100 jaar aan kennis en ervaring hebben geleid tot een breed portfolio aan bedrijfswagenchassis en slimme distributieoplossingen, toepasbaar binnen uiteenlopende doelgroepen.

Dankzij de modulaire opbouw van de Liftboxx producten, kunnen revolutionaire oplossingen op maat of in serie worden aangeboden. Naast innovatieve en kwalitatief hoogwaardige oplossingen, staan hoogwaardige en persoonlijke service bij Liftboxx hoog in het vaandel.

Missie

Onze missie is het efficiënter en sneller maken van logistiek. Wij bereiken ons doel door het aanbieden van een range slimme mobiliteitsoplossingen, waarmee onze klanten:

– sneller hun transport kunnen uitvoeren,
– meer kunnen meenemen,
– besparen op brandstofkosten,
– ergonomischer werken met minder uitval,
– een hoge restwaarde ontvangen,
– verhoogd rijcomfort ervaren,
– schades beperken,
– hun CO2 footprint verkleinen.

Met onze oplossingen willen wij toonaangevend zijn in de branche en een voorkeurspositie verwerven bij onze klanten, partners en medewerkers.

VISIE

Onze visie dient als rode draad voor kwalitatieve en duurzame groei. Hiermee omschrijft Liftboxx haar kernwaarden en die verweven zijn in de handelswijze.

KERNWAARDEN

Klantgericht: Werk klantgericht en streef naar het overtreffen van verwachtingen.
Mensen: Zorgen voor een succesvolle relatie met partners, klanten, leveranciers en medewerkers, waarmee waarde gecreëerd wordt.
Ondernemerschap: creëer een vibe waarin mensen zich gedragen alsof het hun eigen bedrijf is en wordt nagedacht over het voortbestaan op de langere termijn.
Proces: Streef naar procesoptimalisatie door continu te willen verbeteren.
Productiviteit: Werk slimmer en resultaatgericht.
Vernieuwend: Blijf op zoek naar duurzame innovaties en vernieuwingen om Liftboxx vooruit te helpen.

Geschiedenis

Liftboxx, voorheen: “Alco” is in 1916 opgericht door Alphons Cox (Al-Co). Alphons fabriceerde in beginsel wielen en later boerenkarren. Vanaf begin af aan liep het bedrijf voorop in technologische ontwikkelingen. Sinds midden jaren ’30 produceerde Alco op grotere schaal volledige voertuigen en diverse soorten opleggers.

Alphons’ enige zoon Gerard nam het bedrijf over in 1960 en speelde in op de groeiende vraag naar luxere transport- en distributie mogelijkheden. Gerard specialiseerde het bedrijf in bedrijfsaanhangwagens en in het bijzonder boottrailers.

Na zijn vroegtijdig overlijden nam Gerard’s zoon René het roer over in 1974. René bouwde, als technisch sterk onderlegde uitvinder, voort op het innovatieve karakter van het bedrijf. Hij ontwikkelde niet alleen speciale lage vloer chassis en maatwerk voertuigen, maar drukte ook zijn stempel op het bestaande portfolio door continu te blijven doorontwikkelen. Zo werd in 1990 een speciale luchtvering ontwikkeld voor lichte bedrijfswagens en in datzelfde jaar ook een elektrische auto geïntroduceerd. In 1994 won Alco met de MicroCar zelfs de prijs voor elektrische auto van het jaar!

Innovatie en ontwikkeling is inmiddels het grote concurrentievoordeel van Alco geworden en in 1997 besloot René het brede portfolio terug te brengen en het bedrijf toe te spitsen op de ontwikkeling en verkoop van speciale chassis en opleggers. Door deze nieuwe propositie meer kracht bij te zetten, en zich te onderscheiden van het opkomende Duitse bedrijf Al-ko in dezelfde markt, werd Alco omgedoopt tot “Coxx Mobile Systems”. Na 40 jaar Coxx onder René, nam zijn oudste zoon Robert in 2014 de leiding van het bedrijf over.

Robert staat inmiddels aan het hoofd van een dynamisch bedrijf met een rijke historie. Om de verworven schat aan kennis en kwaliteitsproducten duurzaam te vermarkten, is de focus verlegd naar standaardisatie en volume creatie van de productlijnen: X-Low lage chassis en de LiftBoxx slimme stadsdistributie oplossingen.

In 2019 besluit Coxx zich volledig toe te leggen op de markt- en productontwikkeling van de X-Low chassis voor voorwiel aandreven bedrijfswagens en minibussen. Het bedrijfsonderdeel Liftboxx wordt afgestoten en buiten Coxx zelfstandig voortgezet in de nieuwe firma Liftboxx onder leiding van René Cox. De nazorg voor geleverde voertuigen op het gebied van service, garantie en onderdeel leveringen wordt ongewijzigd voortgezet en uitgevoerd door Liftboxx.